Preskocit navigáciu

Tlačové správy


ZÁSADY PREBERANIA PVaT DO OPRAVY

01.01.2010         PVaT sa odovzdáva do opravy na základe Hlásenia – Žiadanky, zadaním v projekte ERO (elektronické riadenie opráv) a podľa schváleného Ročného plánu opr...
Zdroj:

ZÁSADY ODOVZDÁVANIA PVaT Z OPRAVY

01.01.2010        Oprava PVaT je ukončená až po zhodnotení technického stavu SkOaTK a vykonaní skúšobnej jazdy. Termín prebratia PVaT z opravy materským útvarom dohodne po ...
Zdroj:

Metodická príprava veliacich poddôstojníkov

Metodická príprava veliacich poddôstojníkov
31.01.0212   Dňa 31. januára 2012 vykonal veliaci poddôstojník Opravárenského práporu nadrotmajster Lomen metodickú prípravu veliacich poddôstojníkov. Cieľom zamestnania bolo s...
Zdroj: vlastné

Stretnutie veliteľa Oppr s členmi klubu vojenských dôchodcov

Stretnutie veliteľa Oppr s členmi klubu vojenských dôchodcov
Dňa 09.01.2012 bolo v priestoroch Opravárenského práporu stretnutie veliteľa Oppr s členmi klubu vojenských dôchodcov v Martine. Pri tejto príležitosti odovzdal velite...
Zdroj: vlastné

X. ročník hokejbalového turnaja „Opravár CUP 2014“.

X. ročník hokejbalového turnaja „Opravár CUP 2014“.
  V dňoch 18. - 19. júna 2014 sa konal na hokejbalovom ihrisku Kométy Vrútky jubilejný X. ročník hokejbalového turnaja „Opravár CUP 2014“, ktorý prebiehal pod zá...
Zdroj: vlastné

skúška

? Určenie dovolenky PrV    a) Podľa § 95 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a o zmene a doplnení niekto...
Zdroj: vlastné

Príprava pozemnej výzbroje, techniky a parkov techniky na zimnú prevádzku.

Príprava pozemnej výzbroje, techniky a parkov techniky na zimnú prevádzku.
V súlade s plánom prípravy na mesiac september 2015 vykonali príslušníci Opravárenského práporu prípravu pozemnej výzbroje, techniky a parkov techniky na zimnú prev...
Zdroj: oppr

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8

Skočiť na menu
Share