Preskocit navigáciu

Výcvik jednotiek na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií


Výcvik jednotiek na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií  

V opravárenskom prápore v Martine bol 4. augusta 2011 vykonaný výcvik jednotiek pre nasadenie na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií. Zamestnanie bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť.

Hlavnou časťou bola teoretická príprava. Jej cieľom bolo oboznámiť príslušníkov práporu s legislatívou a internými normatívnymi aktmi pre nasadenie OS SR pri riešení pomoci obyvateľstvu počas krízových situácií, predstaviť integrovaný záchranný systém SR, jeho zložky, postavenie a ako aj úlohu OS SR v tomto systéme, informovať o toxických priemyselných látkach a látkach vznikajúcich pri horení a teoreticky vysvetliť činnosť pri úniku toxických priemyselných látok. V ďalšom priebehu sa oboznámili s bezpečnostnými zásadami počas nasadenia, s výstrojom a používanými pomôckami pri záchranných prácach a v závere teoretickej časti si vojaci vypočuli zovšeobecnenie poznatkov a skúseností z predchádzajúcich nasadení OS SR.

V praktickej časti si každý profesionálny vojak precvičil používanie prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca a poskytovanie prvej pomoci. Zdokonalil sa vo fixovaní zlomeniny, podávaní umelého dýchania, v masáži srdca, zastavovaní krvácania a naučil sa aj ako správne vykonávať výplach oka.

Zamestnanie splnilo svoj účel. V priebehu zamestnania sa PrV aktívne zapájali a diskutovali na jednotlivé preberané témy, čo určite prispeje ku skvalitneniu plnenia úloh v prípade nasadenia síl a prostriedkov Oppr.


Výcvik jednotiek  na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.Výcvik jednotiek  na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.Výcvik jednotiek  na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.Výcvik jednotiek  na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.Výcvik jednotiek na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.Výcvik jednotiek na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.Výcvik jednotiek na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií.

Autor: Hošták - Dátum: 17.08.2011
Čítanosť: 11576
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share