Preskocit navigáciu

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok kompletu KRTP-81E


Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok kompletu KRTP-81E
V rámci plánovaného termínu predpísaných prác v rozsahu TO č. 6 vykonali príslušníci Opravovne techniky ISTAR, príslušníci Opravárenského práporu Martin v termíne od 17.6. do 20.6.2014 odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (OPaOS VTZ) kompletu KRTP-81E.
Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vlhkosť, UV žiarenie, chemické, mechanické pôsobenie a pod. Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne kontrolovať a monitorovať.
Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok kompletu KRTP-81EVykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok kompletu KRTP-81EVykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok kompletu KRTP-81EVykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok kompletu KRTP-81E

Autor: kpt. Ing. Jozef PERĎOCH - Dátum: 24.06.2014
Čítanosť: 4493
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share