Preskocit navigáciu

Veliteľ pozemných síl navštívil opravárenský prápor


Veliteľ pozemných síl navštívil opravárenský prápor

Opravárenský prápor Martin dnes, 25. novembra 2014, navštívil veliteľ pozemných síl OS SR brigádny generál Ondřej Novosad. V opravárenskom prápore, prepodriadeného pod pozemné sily v rámci štruktúry brigády bojového zabezpečenia, prijal veliteľa pozemných síl veliteľ brigády plukovník Jozef Ševčík a veliteľ opravárenského práporu podplukovník Daniel Ličko.
Veliteľ opravárenského práporu v krátkom brífingu predstavil veliteľovi pozemných síl opravárensky prápor vo všetkých jeho oblastiach a oboznámil ho s úlohami, ktoré prápor plní v súčasnom období. Brigádny generál Novosad sa oboznámil aj s problémovými oblasťami práporu, najmä v súvislosti so zabezpečovaným každodenného ošetrovania, sezónnej údržby a opráv techniky.
Po prehliadke priestorov, kde sa realizuje opravárensko-výrobná činnosť práporu, veliteľ brigády plukovník Ševčík poukázal na špecifické spôsobilosti opravárenského práporu, ktorých zachovanie je prioritou brigády do ďalšieho obdobia vzhľadom k prebiehajúcej optimalizácii štruktúr OS SR. V spôsobilostiach opravárenského práporu je značný potenciál využiteľný v rámci útvarov a zariadení pozemných síl. Výcvik opravárenských špecialistov je realizovaný praktickými opravami techniky podľa požiadaviek vojenských útvarov a kapacitných a časových možností práporu po celý rok, čo je značným šetrením finančných prostriedkov, potrebných pre mimovojskové opravy.
„Aj tu však narážame na limity v podobe absencie náhradných dielov, či chýbajúcich prostriedkoch na vzdelávanie a obnovovanie odbornej spôsobilosti opravárenských špecialistov, nutné podľa platnej legislatívy,“ poznamenal plukovník Ševčík.
„V budúcom výcvikovom roku 2015 je mojím zámerom zvýšiť bojaschopnosť pásovej a kolesovej techniky u všetkých súčastí pozemných síl práve s využitím opravárenských kapacít tohto práporu,“ vyjadril sa brigádny generál Novosad počas ukážok výrobných hál a dielenských priestorov práporu. Rovnako ho zaujali priestory novej akumulátorovej nabíjacej stanice, ktorou prápor disponuje od roku 2010 a aktívne ich využíva aj v prospech ďalších útvarov Martinskej posádky.
V závere svojej návštevy veliteľ pozemných síl vyjadril zápisom do kroniky útvaru poďakovanie za vynikajúcu prácu príslušníkov práporu a zaželal veľa úspechov pri napĺňaní poslania práporu a plnení náročných úloh vo výcvikovom roku 2015.


Veliteľ pozemných síl navštívil opravárenský práporVeliteľ pozemných síl navštívil opravárenský prápor

Autor: kpt. Téglašiová, oppr , Foto: oppr - Dátum: 25.11.2014
Čítanosť: 4179
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share