Preskocit navigáciu

Opravárenský prápor realizuje výcvik v oblasti RCHBO


Opravárenský prápor realizuje výcvik v oblasti RCHBO
V dnešnej dobe sme svedkami používania jadrových, chemických a biologických zbraní v celosvetovom meradle. Jednou zo základných bojových zručností profesionálneho vojaka je vedieť sa chrániť  pred pôsobením jadrových, chemických a biologických látok dostupnými prostriedkami individuálnej ochrany jednotlivca používaných v OS SR a v prostredí medzinárodných operácií NATO.
Ochrana pred jadrovými, chemickými a biologickými látkami (RCHBO) nie je len o prostriedkoch a vybavení RCHBO ochrany, ale jednoznačne o výcviku jednotlivca včasne a správne reagovať v kontaminovanom prostredí, ktoré vzniká následkom havárie či používaním jadrových, chemických a biologických zbraní.
Výcvik v tejto oblasti sa pravidelne realizuje aj u jednotiek opravárenského práporu Martin. Jeho hlavným cieľom je udržovať správne návyky a zručnosti pri používaní RCHBO prostriedkov a zaistiť správne spôsoby rozpoznávania RCHBO rizika v prostredí. Teoretická časť výcviku je prioritne zameraná na pochopenie správnych metodík použitia jednotlivých prostriedkov a zvládnutie procesu detekcie RCHBO hrozby v prostredí dostupnými prostriedkami na čo sú prioritne cvičení chemicky pozorovatelia. Značná časť je tiež venovaná spoznávaniu nových trendov v oblasti RCHBO, ktoré sa aktuálne využívajú v operáciách medzinárodného krízového manažmentu po celom svete. Praktický výcvik je zameraný na zdokonaľovanie zručností v používaní prostriedkov individuálnej ochrany drilovým spôsobom.
Ako jeden z partnerských štátov Aliancie deklarujeme pripravenosť vyčlenených síl predurčených práve na riešenie krízových situácií mimo rámec článku 5 Washingtonského dohovoru, s nebezpečenstvom úniku toxických priemyselných látok z priemyselných podnikov alebo jadrových zariadení. Z uvedených dôvodov sú vojská SR pripravované nie len na obranu proti konvenčnému napadnutiu, ale musia byť schopné viesť operácie v prostredí, kde sa vyskytnú rádioaktívne, biologické alebo toxické chemické látky. Takéto prostredie môže vzniknúť tak následkom používania jadrových, chemických a biologických zbraní, ako aj úniku toxických priemyselných látok.
 

fotogalériafotogalériafotogaléria

Autor: oppr , Foto: npor. Štafurik - Dátum: 29.01.2015
Čítanosť: 4539
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share