Preskocit navigáciu

Opravárenský prápor bilancoval uplynulý výcvikový rok 2014


Opravárenský prápor bilancoval uplynulý výcvikový rok 2014
23. marca 2015 sa uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa Opravárenského práporu (oppr), v rámci ktorého veliteľ oppr podplukovík Daniel Ličko vyhodnotil splnenie úloh uplynulého výcvikového roku 2014.
V rámci veliteľského zhromaždenia veliteľ oppr privítal na pôde Opravárenského práporu veliteľa brigády bojového zabezpečenia plukovníka Jozefa Ševčíka, ktorý prijal pozvanie veliteľa oppr.
Teoretická časť veliteľského zhromaždenia bola zameraná na prednášky k aktuálnym otázkam personálnej práce, drogovej prevencii, postupu uchádzača pri vstupe do OS SR, podmienkam zaraďovania profesionálnych vojakov do odborných kurzov, reorganizačným zmenám v oppr v najbližšom období a cieľom, prioritám, financovaniu a hodnoteniu stratégie BOZP v rezorte obrany a v útvare.
Veliteľ Opravárenského práporu podplukovník Daniel Ličko vo vyhodnotení výcvikového roka 2014 zhodnotil pozitíva, ale aj nedostatky, ktoré sa pri plnení úloh vyskytli po jednotlivých oblastiach vo VR 2014.
„V uplynulom výcvikovom roku 2014 si Opravárenský prápor plnil úlohy na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka uplatnenia svojich opravárenských spôsobilosti, či už pre brigádu a vlastné jednotky, ale v prvom rade pre útvary ozbrojených síl SR, ktoré o to požiadali. Úspešne splnil nejednu neplánovanú úlohu, a tým brigáde bojového zabezpečenia udržuje vysoký kredit v opravárenských spôsobilostiach aj v dnešných dňoch. Ďakujem Vám všetkým za prácu, ktorá priniesla výsledky, za prínos, ktorý pre túto brigádu prinášate“ poďakoval veliteľ brigády plukovník Ševčík príslušníkom Opravárenského práporu. V záverečnej časti vyhodnotenia VR 2014 udelil veliteľ oppr disciplinárne odmeny, formou písomných pochvál príslušníkom oppr za vzorné plnenie rozhodujúcich úloh VR 2014.

VZ vel opprVZ vel opprVZ vel opprVZ vel oppr

Autor: mjr. Ing. Vladimír PALKO , Foto: npor. Ing. Martin DLUTKO - Dátum: 23.03.2015
Čítanosť: 3446
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share