Preskocit navigáciu

Logistická podpora medzinárodného cvičenia „SLOVAK SHIELD 2015“


Logistická podpora medzinárodného cvičenia „SLOVAK  SHIELD  2015“
Tohtoročné najvýznamnejšie medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk na našom území „SLOVAK SHIELD 2015“ (Slovenský štít 2015) prebehlo na území Centra výcviku Lešť od 9.9. do 2.10.2015 za účasti vojakov piatich krajín (Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a USA – Národnej Gardy štátu Indiana). Toto najrozsiahlejšie medzinárodné cvičenie v našej novodobej histórii, predstavovalo sériu výcvikových aktivít založených na spoločnom scenári, ktoré ponúklo výcvikové príležitosti na všetkých úrovniach velenia a riadenia.
Reálnu logistickú podporu (Real logistic support = RLS) cvičiacich jednotiek zabezpečovali vyčlenení príslušníci trenčianskej brigády bojového zabezpečenia pod velením veliteľa RLS mjr. Ing. Vladimíra Palka z opravárenského práporu Martin. Jadrom RLS bol predovšetkým národný podporný prvok deklarovanej práporovej skupiny (NSE pre 21. mprsk), ktorý okrem iného zabezpečoval prepravu ťažkej pásovej a ďalšej techniky do a z priestoru cvičenia, vykonával potrebné opravy techniky, službu poľnej výdajne PHM, prípravu, vývoz a výdaj stravy a hygienické služby pre cvičiace vojská. Za zmienku stojí aj to, že príslušníci opravárenského práporu počas vyvedenia vykonali celkom 52 ks opráv pozemnej výzbroje a techniky OS SR s celkovým rozsahom opráv vyše 460 normohodín. Všetci sa tým podieľali na úspešnom splnení úloh cvičenia vo všetkých jeho fázach v Centre výcviku Lešť.

SLSD15SLSD15SLSD15SLSD15SLSDSLSDSLSDSLSDslsd1slsd1slsd1slsd1SLSD2SLSD2SLSD2SLSD2SLSD3SLSD3SLSD3SLSD3SLSD4SLSD4SLSD4SLSD4znak

Autor: mjr. Ing. Vladimír PALKO , Foto: oppr - Dátum: 06.10.2015
Čítanosť: 3131
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share