Preskocit navigáciu

Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2015


Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2015
Major Ľubomír Petrík, zástupca veliteľa Opravárenského práporu (ďalej len „oppr“) poverený velením, vykonal 31. marca 2016 veliteľské zhromaždenie, v rámci ktorého vyhodnotil splnenie priorít a rozhodujúcich úloh uplynulého výcvikového roku 2015. Na veliteľskom zhromaždení privítal náčelníka štábu veliteľstva brigády bojového zabezpečenia podplukovníka Jozefa Gažicu, ktorý prijal pozvanie veliteľa oppr.
 
Teoretická časť veliteľského zhromaždenia bola zameraná na prednášky k aktuálnym otázkam v oblasti psychológie – efektívna komunikácia ako súčasť veliteľských kompetencií, zámeru plnenia úloh štruktúry poddôstojníkov,ako aj plánovaným organizačným zmenám v oppr k 1.11.2016.  Poverený veliteľ oppr  mjr. Ľubomír Petrík vo svojom vyhodnotení hlavných úloh a priorít plnených oppr v roku 2015 podrobne analyzoval jednotlivé oblasti, zdôraznil klady a nedostatky, ktoré sa počas uplynulého roku pri plnení úloh vyskytli.
„V uplynulom výcvikovom roku 2015 si Opravárenský prápor plnil úlohy na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka uplatnenia svojich opravárenských spôsobilostí, či už pre brigádu a vlastné jednotky, ale v prvom rade pre útvary ozbrojených síl SR, ktoré o to požiadali. Úspešne splnil množstvo neplánovaných úloh a tým brigáde bojového zabezpečenia udržuje vysoký kredit v opravárenských spôsobilostiach aj v dnešných dňoch. Ďakujem Vám všetkým za prácu, ktorá priniesla výsledky, za prínos, ktorý pre našu brigádu prinášate.“, poďakoval náčelník štábu veliteľstva brigády bojového zabezpečenia podplukovník Gažica príslušníkom oppr.           
Na záver vyhodnotenia VR 2015 udelil poverený veliteľ oppr príslušníkom práporu disciplinárne odmeny - písomné pochvaly za vzorné plnenie rozhodujúcich úloh VR 2015.
Ďalej major Petrík vo svojom vystúpení objasnil spôsob plnenia priorít  a rozhodujúcich úloh v roku 2016. Zdôraznil, že pridelené zdroje budú aj naďalej negatívne ovplyvňovať výcvik a plnenie úloh aj v tomto roku.

11112222333

Autor: mjr. Ing. Vladimír PALKO, NŠ oppr , Foto: oppr - Dátum: 31.03.2016
Čítanosť: 1965
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share