Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník Opravárenského práporu


nrtm. Tomáš NÉMET

Veliaci poddôstojník Opravárenského práporu nrtm. Tomáš NÉMETNarodený 30. októbra 1979
27.8.1999
prijatý do dočasného služobného pomeru, vymenovaný do vojenskej hodnosti rotný  s určením na výkon funkcie veliteľ družstva 1. práporu technického zabezpečenia 1. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR
 
16.9.1999 - 30.9.2001
veliteľ družstva výcvikovej čaty 1. práporu technického zabezpečenia 1. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR
 
1.10.2001 - 26.2.2003
náčelník stanice ukladania automobilovej techniky čaty staníc konzervácie a ukladania jednotiek logistiky 1. práporu technického zabezpečenia Základne logistickej podpory Pozemných síl Armády SR
 
27.2.2003 - 3.6.2003
vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR v mierovej misii ENDURING FREEDOM v Kuvajte veliteľ veliteľského družstva zabezpečovacej čaty roty roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany jednotky RCHBO mierovej misie ENDURING FREEDOM
 
4.6.2003
zaradený do personálnej zálohy veliteľa 1. práporu technického zabezpečenia Základne logistickej podpory Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR
 
1.7.2003 – 30.9.2003
náčelník stanice ukladania automobilovej techniky čaty staníc konzervácie a ukladania jednotiek logistiky 1. práporu technického zabezpečenia Základne logistickej podpory Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR
 
1.10.2003 – 30.9.2004
výkonný poddôstojník roty opráv výzbroje a špeciálnej techniky 1. práporu technického zabezpečenia Spoločnej logistickej podpornej skupiny Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR
 
1.10.2004 – 1.6.2009
veliaci poddôstojník čaty špeciálnych prác 1. roty opráv jednotiek Opravárenského práporu Spoločnej logistickej podpornej skupiny Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR
 
2.6.2009 – 11.12.2009
vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane starší pomocník/ Operačný výcvikový tím OMLT/ Jednotka ISAF/ Generálny štáb/ Ozbrojené sily SR/ miesto výkonu štátnej služby Afganistan/
 
12.12.2009 – 29.5.2011
veliaci poddôstojník (L10)/ Čata opráv výzbroje a špeciálnych prác/2. opravárenská rota/ Jednotky/ Opravárenský prápor/ Spoločná logistická podporná skupina/ Sily výcviku a podpory/ Ozbrojené sily SR/
 
30.5.2011 – 8.12.2011
vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane starší pomocník /mentor dopravnej roty/ (L10)/ Výkonný orgán/ Operačný výcvikový tím CSS OMLT/ Jednotka ISAF/ Generálny štáb/ Ozbrojené sily SR/ miesto výkonu štátnej služby Afganistan/
 
9.12.2011 – 30.4.2012
veliaci poddôstojník/ Čata opráv výzbroje a špeciálnych prác/2. opravárenská rota/ Jednotky/ Opravárenský prápor/ Spoločná logistická podporná skupina/ Sily výcviku a podpory/ Ozbrojené sily SR/
 
1.5.2012 – 8.9.2012
veliaci poddôstojník/ 2. opravárenská rota/ Jednotky/ Opravárenský prápor/ Spoločná logistická podporná skupina/ Sily výcviku a podpory/ Ozbrojené sily SR
 
9.9.2012 – 29.6.2013
vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane vedúci starší pomocník/ zástupca mentora opráv a údržby D-30/ Výkonný orgán/ Operačný výcvikový tím OMLT/ Jednotka ISAF/ Generálny štáb/Ozbrojené sily SR/ miesto výkonu štátnej služby Afganistan/
 
30.6.2013 – 28.2.2015
veliaci poddôstojník/ 2. opravárenská rota/ Jednotky/ Opravárenský prápor/ Spoločná logistická podporná skupina/ Sily výcviku a podpory/ Ozbrojené sily SR/
od 1.3.2015 -
veliaci podôstojník/Veliteľstvo/Opravárenský prápor/Braigáda bojového zabezpečenia/Pozemné sily/Ozbrojené sily SR/

Skočiť na menu
Share