Preskocit navigáciu

Opravovňa techniky ISTAR


"Opravovňa techniky ISTAR" (ISTAR = Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaisance)

hyrlik 

Náčelník opravovne - rtm. Ing. Miroslav HYRLÍK (poverený)
0960 428 501, fax 0960 428 506
• email: miroslav.hyrlik@mil.sk

História:

- 01.02.1993 založenie opravovne ako súčasti Výskumného a skúšobného ústavu 080 Liptovský Mikuláš,
- 01.05.1994 prepodriadenie opravovne do štruktúr VÚ 3680 Trenčín, vznik Strediska opráv špeciálnej techniky,
- 01.09.1994 reorganizácia strediska na samostatný útvar- 5. Základňa opráv špeciálnej techniky,
- 01.07.2002 reorganizácia na Opravovňu špeciálnej techniky, prepodriadenie do štruktúr Strediska elektronického prieskumu PREŠOV,
- 01.11.2003 redislokácia Opravovne špeciálnej techniky z budovy č. 4 do budovy č. 25 a budovy č. 42 umiestnenej v priestoroch Kasární pod Hájom,
- 01.10.2005 vznik Skupiny opráv techniky ISTAR ako súčasti Opravárenského práporu MARTIN,
- 01.07.2009 reorganizácia na Opravovňu techniky ISTAR,
- 01.10.2009 redislokácia Opravovne techniky ISTAR do priestorov Akadémie ozbrojených síl- budova č. 28.

 Určenie:

          Opravovňa techniky ISTAR je prednostne určená na:

 • opravy a údržba špeciálnej spravodajskej techniky a elektronických systémov jednotiek ISTAR: 
  - technika a systémy elektronického boja (EB),
  - technika a systémy rádiového prieskumu (RPs). 
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ po oprave.

Možnosti Opravovne techniky ISTAR sú priebežne využívané všetkými operačnými veliteľstvami OS SR:

 • vykonávanie bežných opráv špeciálnych elektronických systémov:
  - technika elektronického boja,
  - technika rádiového prieskumu,
  - technika rádiotechnického prieskumu,
  - špeciálna výpočtová technika,
  - elektrická výbava (skupiny a podskupiny) výzbroje a techniky,
  - špeciálne komerčné elektronické systémy.
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ po oprave.


Kontakt:

• faxové spojenie: 0960 428 506
• telefonický kontakt: 0960 428 501
• email: miroslav.hyrlik@mil.sk

         

 

Skočiť na menu


Share