Preskocit navigáciuVYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


Vyhlásenie o prístupnosti

ZÁSADY PREBERANIA PVaT DO OPRAVY


        PVaT sa odovzdáva do opravy na základe Hlásenia – Žiadanky, zadaním v projekte ERO (elektronické riadenie opráv) a podľa schváleného Ročného plánu opráv. Za účelom stanovenia rozsahu opravy sa vykonáva hodnotenie technického stavu, ktoré zabezpečí technik jednotky u útvaru, ktorému technika patrí v spolupráci s Vdr, VSk a vodičmi ktorí majú techniku prevzatú.
Pri odovzdávaní PVaT do opravy sa odovzdáva nasledujúca dokumentácia:
- Hlásenie – žiadanka (poprípade výpis z ERA),
- Úplná prevádzková dokumentácia s kompletnými prílohami, vyplnenými a uzatvorenými ku dňu odovzdania do opravy,
- 2 ks opečiatkovaných, nevyplnených JR na každý kus techniky,
- šeková žiadanka na PHM,
- plná moc oprávňujúca k odovzdaniu techniky do opravy (šekovú žiadanku a plnú moc neodovzdávajú príslušníci Oppr pri odovzdávaní vlastnej PVaT do opravy).

       Stanovený alebo dohodnutý termín pristavenia PVaT do opravy musí byť vždy dodržaný a osoba odovzdávajúca PVaT do opravy musí byť vybavená dokumentáciou stanovenou v článku 159 predpisu S-Vševojsk-10-4. Preberanie PVaT do opravy sa vykonáva na odstavnej ploche pri budove č. 99 a 97.
       PVaT odovzdávaná do opravy musí byť skompletizovaná, nedemontovaná, normálne opotrebovaná, bez základnej výstroje. Pri zavinenom poškodení PVaT, poškodení podskupiny, u ktorej bude požadovaná výmena alebo jej neúplnosti, musí byť spracovaný Zápis o technickom stave útvarom (Vševojsk 10-4) s uvedením čísla EKŠ a overený pečiatkou útvaru a podpisom NFS. Zápis spracováva veliteľ jednotky, ktorému technika patrí.
        PVaT, konštrukčné skupiny a podskupiny odovzdávané do opravy musia byť očistené. Velitelia opravárenských jednotiek sú povinní poskytnúť prostriedky na prípadné odstránenie znečistenia, ku ktorému došlo počas prepravy PVaT do opravy. Očistenie PVaT vykoná odovzdávajúci útvar v priestoroch odstavnej plochy pri opravárenskej hale.
Za stav, úplnosť a čistotu techniky prebratej do opravy je zodpovedný veliteľ opravárenskej jednotky. Techniku do opravy preberá určený veliteľ čaty opravárenskej roty (podľa rozsahu poškodenia a prácnosti uvedeného v Hlásení – žiadanke).
Veliteľ čaty opravárenskej roty pridelí konkrétnu techniku prijatú do opravy konkrétnemu organickému pracovisku. Každé pracovisko s technikou v oprave označí informačnou tabuľou veliteľ družstva (náčelník pracoviska ), ktorý je za danú opravu zodpovedný. Na tejto tabuli označí typ a VPZ opravovanej PVaT, rozsah opravy a meno zodpovedného veliteľa družstva (náčelníka stanice) a dátum prevzatia techniky do opravy. Skúšobnú jazdu v rámci preberania PVaT do opravy je možné vykonať na základe požiadavky preberajúceho veliteľa jednotky. Nutnosť vykonania skúšobnej jazdy zhodnotí NSkOaTK a po povolení NLog s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení ju vykonajú iba osoby určené k jej vykonaniu (v zmysle rozkazu VÚ č.1/2008).
       V prípade nedodržania podmienok na odovzdanie PVaT do opravy (čistota, úplnosť PVaT a dokumentácie...), technika bude prijatá iba do úschovy a preberie sa až po odstránení zistených nedostatkov odovzdávajúcim útvarom. Zápis o prevzatí, resp. neprevzatí PVaT do opravy spracuje veliteľ preberajúcej jednotky v spolupráci so SkOaTK (hodnotenie technického stavu), spravidla v troch výtlačkoch (č.1 - odovzdávajúci útvar, č.2 - preberajúca jednotka, č.3 - SkOaTK) a predloží na schválenie veliteľovi útvaru.
V prípade neprevzatia PVaT do opravy NSkOaTK informuje SCMM/OPaO o neprevzatí PVaT do opravy a o dôvodoch neprevzatia PVaT.
Veliteľ jednotky v súčinnosti s SkOaTK, ktorý prevezme do opravy deklarovanú PVaT podliehajúcu zmluve o KOS a Viedenských dohovorov je povinný túto skutočnosť okamžite bez omeškania (v deň prevzatia) hlásiť NŠ útvaru.


Autor: skupina OaTK - Dátum: 01.01.2010
Čítanosť: 17884
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share